Sách mới

Loading...

Đề thi (có đáp án) môn Kinh Tế Lượng ĐH HUTECH

Đề thi (có đáp án) môn Kinh Tế Lượng ĐH HUTECH. Bài tập kinh tế lượng có lời giải chi tiết. Ngoài ra Tailieuhoctap.vn còn cung cấp một số tài liệu l ...

Tổng quan về quản trị chất lượng

Tổng quan về quản trị chất lượng

Ngân hàng đề thi marketing cơ bản

bộ đề thi môn marketing cơ bản. các bạn tham khảo nhé


Kinh tế học - Tài chính hành vi

Tài liệu về mảng ứng dụng tài chính hành vi trong phân tích thị trường chứng khoán

Quản trị chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp

Quản trị chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp

Quản trị tài chính

Giáo trình quản trị tài chính

Tài liệu quản trị rủi ro trong kinh doanh

Tài liệu quản trị rủi ro trong kinh doanh

10 Nguyên tắc quản trị thương hiệu tập đoàn

Thương hiệu tập đoàn doanh nghiệp

Tổng quan kinh tế thế giới

Tổng quan kinh tế thế giới

Chương 1: Tổng quan về quản trị kinh doanh và nhiệm vụ chủ yếu của nhà QTDN

Chương 1: Tổng quan về quản trị kinh doanh và nhiệm vụ chủ yếu của nhà QTDN

Maketing trong Doanh Nghiệp

Chương 3: Maketing trong DN

Quản trị chi phí kinh doanh trong DN

Quản trị chi phí kinh doanh trong DN

Quản trị nhân sự trong DN

Quản trị nhân sự trong DN

Quản trị cung ứng trong Doanh Nghiệp

Quản trị cung ứng trong Doanh Nghiệp

Quản trị kết quả sản xuất kinh doanh trong DN

Chương 9:Quản trị kết quả sản xuất kinh doanh trong DN

Hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh trong DN

Hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh trong DN

Quản trị chất lượng trong DN

Quản trị chất lượng trong DN

Giáo Trình Giao Dịch Và Đàm Phán Kinh Doanh

Giáo Trình Giao Dịch Và Đàm Phán Kinh Doanh trình bày những kiến thức lý luận, phương pháp và các kỹ năng thực hành cơ bản về giao dịch đàm phán kinh ...