Bài Giảng AMOS


Ứng dụng được phần mềm AMOS trong phân tích dữ liệu.

Mô tả mối quan hệ tác động giữa một hoặc nhiều biến độc lập (quan sát hoặc biến tiềm ẩn) tác động vào biến phụ thuộc (biến quan sát hoặc biến tiềm ẩn).

Sách cùng chủ đề

Tài liệu Lập Trình Python Tiếng Việt cơ bản PDF - Võ Duy Tuấn

Giới thiệu Hiện nay, Python là một trong những ngôn ngữ lập trình đang được chú ý bởi tính đa dạng về ứn ...

Giáo Trình Access2000

Giáo Trình Access2000 bao gồm có 207 trang Do Trung tâm TH - Bộ giáo dục và đào tạo ĐT:0913.382.686 Email:nshai@moet.edu.vn Nội dung của quyển giáo t ...

Bài giảng Form

Biểu mẫu, Form trong access

Giáo trình tin học ứng dụng

Giáo trình Tin học ứng dụng của tác giả Trần Công Nghiệp gồm 5 chương: Một số kiến thức Tin học căn bản, Giải bài toán tối ưu, Quản lí tài chính, Phâ ...

Hướng Dẫn Sử Dụng SPSS Ứng Dụng Trong Nghiên Cứu Marketing

Hướng Dẫn Sử Dụng SPSS Ứng Dụng Trong Nghiên Cứu Marketing Đây là cuốn tài liệu Hướng dẫn làm quen sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu Ngày nay, việc ứ ...

Phân Tích Dữ Liệu Bằng Eview

Phân Tích Dữ Liệu Bằng Eview Eviews cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu phức tạp, hồi qui và dự báo chạy trên Windows. Với Eviews ta có thể nhanh ...

Phân Tích Và Xử Lý Số Liệu Bằng SPSS

SPSS (viết tắt của Statistical Package for the Social Sciences) là một chương trình máy tính phục vụ công tác thống kê. SPSS được sử dụng rộng rãi tr ...

Các kỹ năng cơ bản tìm kiếm trên internet

Cách chọn lọc và sử dụng các công cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin cần thiết. Đánh giá kết quả thực hiện.

Bài Giảng AMOS

Ứng dụng được phần mềm AMOS trong phân tích dữ liệu. Mô tả mối quan hệ tác động giữa một hoặc nhiều biến độc lập (quan sát hoặc biến tiềm ẩn) tác đ ...

Giáo trình Access 2003

Chương 1: Giới thiệu các khái niệm cơ bản của Microsoft Access Chương 2: Trình bày cách tạo bảng và cách sửdụng bảng để tổ chức dữ liệu cho bài toán. ...