Bài giảng Kiểm toán

Bài giảng Kiểm toán

Tác giả: Sưu tầm
Thể Loại: Y học - sức khỏe
Mua : Sách giảm giá(10-40%)
Download - Tải sách Mua sách khuyến mãi

Bài giảng Kiểm toán


Bài giảng Kiểm toán

 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 

Chương này nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về kiểm toán bao gồm: bản chất 

của kiểm toán, chức năng của kiểm toán đồng thời nêu ra những loại kiểm toán khác nhau căn cứ 

vào các tiêu thức phân loại. Chương 1 còn cung cấp những kiến thức để học viên có những nhận 

định ban đầu về vị trí của kiểm toán trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như trong nền kinh tế 

quốc dân. Có nhiều học viên thường quan niệm chức năng kiểm toán hoàn toàn giống như chức 

năng kiểm tra, tuy nhiên khi nghiên cứu nội dung chương 1, yêu cầu đối với học viên không chỉ 

hiểu được những vấn đề chung về kiểm toán mà qua đó cần phân biệt được chức năng kiểm toán 

với chức năng kiểm tra.

 

 

Sách cùng chủ đề

Bộ đè thi trắc nghiệm kiểm toán có đáp án

Bộ đè thi trắc nghiệm kiểm toán có đáp án


Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

01. Mục đích của chuẩn mực này là qui định và hướng dẫn áp dụng các mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối  kiểm toán báo cáo tài chính. 02. ...

Bài giảng Kiểm toán

Bài giảng Kiểm toán   CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN  Chương này nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về kiểm toán bao gồm: bản chấ ...

Hướng dẫn ôn tập môn kiểm toán nội bộ

Hướng dẫn ôn tập môn kiểm toán nội bộ Tài liệu Đại học - cao đẳng

Đề thi trắc nghiệm môn Kiểm toán

Đề thi trắc nghiệm môn Kiểm toánTài liệu Đại học - cao đẳng

KIỂM TOÁN

Nội dung chính trong 6 chương: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG KIỂM TOÁN CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁ ...

TRẮC NGHIỆM ÔN THI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 2013

Giáo trình gồm 120 câu trắc nghiệm về kiểm toán nhà nước. Mời bạn tham khảo.

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG KINH TẾ TRÊN PHẦN MỀM SPSS

Slide bài giảng " HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG KINH TẾ TRÊN PHẦN MỀM SPSS ". Bài giảng sẽ giới thiệu cho bạn cách phân tích định lượng bằng S ...

GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN

Kiểm toán là môn khoa học thuộc khối kiến thức chuyên ngành Hạch toán kế toán trong trong chương trình đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp. Môn học kh ...