Bài tập thực hành văn bản tiếng việt

Bài tập thực hành văn bản tiếng việt

Tác giả: Sưu tầm
Thể Loại: Tài liệu ôn thi
Mua : Sách giảm giá(10-40%)
Download - Tải sách Mua sách khuyến mãi

Bài tập thực hành văn bản tiếng việt


Đây là một bài luận mẫu về đè tài Hiện đại hóa công tác tổ chức hoạt động các phòng tư liệu thuộc trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn- Đại Học Quốc Gia Hà Nội. đây là một tài liệu hữu ích cho mọi người tham khảo nhé.nội dung tài liệu gồm:

Tên đề tài: Hiện đại hóa công tác tổ chức hoạt động các phòng tư liệu thuộc trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn- Đại Học Quốc Gia Hà Nội 1.

Đặt vấn đề. A, Tính thời sự của việc nghiên cứu đề tài ( tình hình nghiên cứu ). B, Lý do chọn đề tài C, Dự kiến những đóng góp. 2. Nội dung nghiên cứu Chương 1: Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Trước yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội 1.1: Tính tất yếu của việc hiện đại hóa hoạt động thông tin – thu viện. 1.2: Khái quát về trường. 1.3: Những vấn đề chung về hiện đại hóa hoạt động thư viện. Chương 2: Thực trạng tổ chức hoạt động của các phòng tư liệu của trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. 2.1: Đặc điểm về người dùng tin và nhu cầu tin ở trường. 2.2: Khái quát chung về các phòng tư liệu. 2.3: Đặc điểm vốn tài liệu của các phòng tư liệu 2.4: Nhận xét, đánh giá thực trạng trong tổ chức hoạt động của các phòng tư liệu. 3. Phương pháp nghiên cứu. 4. Tư liệu. 5. Kết luận.

- Đề tài “ Hiện đại hóa công tác tổ chức hoạt động các phòng tư liệu thuộc trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn– Đại Học Quốc Gia Hà Nội ” đã xem xét tới các khía cạnh của việc hiện đại hóa nói chung và xây dựng hệ thống thư viện điện tử nói riêng cho các phong tư liệu của các khoa/ bộ môn thuộc trường ĐHKHXH và NV từ thực trạng hệ thống, các yêu cầu đối với hệ thống, đánh giá lựa chọn giải pháp, đề xuất giải pháp kỹ thuật, tổ chức thực hiện đào tạo chuyển giao công nghệ...Việc hiện đại hóa này sau khi được thực hiện sẽ trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ cho hoạt động phục vụ bạn đọc, học tập giảng dạy và nghiên cứu của toàn bộ cán bộ, sinh viên trong trường.
Sách cùng chủ đề

Đề thi - ôn tập Phần III Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa học

A - Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án. Câu 1. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì? a. Là một hệ thống những quan niệm phản ánh những nhu cầu, những ước mơ ...

1000 câu hỏi trắc nghiệm và có trả lời MAC LENIN

1000 câu hỏi trắc nghiệm và có trả lời MAC LENIN Câu 1: Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy tâm? Đáp án: - Duy tâm khách quan - Duy tâm chủ quan C ...

Đề thi và ôn tập Phần II kinh tế chính trị Mác - lênin

A- Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào? a. 1610 b. 1612 c. 1615 d. 1618 Câu 2. Ai l ...

Đề thi công chức

Đề thi công chức có lời giải

ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM

Đây là đáp án đề thi môn cơ sở văn hóa năm 2013. tài liệu này rất hữu ích cho các bạn tham khảo để ôn tập môn này một cách hiệu quả nhất. nội dung bộ ...

Bài tập thực hành văn bản tiếng việt

Đây là một bài luận mẫu về đè tài Hiện đại hóa công tác tổ chức hoạt động các phòng tư liệu thuộc trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn- Đại Học ...

Ngân hàng câu hỏi triết học

Bộ ngân hàng triết học kèm đáp án sẽ rất hữu ích cho các bạn cần ôn tập triết học trắc nghiệm.

Đề cương ôn tập môn chính trị trung cấp

Bộ đề cương ôn tập môn chính trị Trung cấp

Đề thi kết thúc môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2013 trường Đại học tài chính – Marketing

Đề thi kết thúc môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2013. Trường Đại học tài chính – Marketing

Đề thi kết thúc học phần môn Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – LêNin năm 2013 trường Đại học Tài chính – Marketing

Đề thi kết thúc học phần môn Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin. Năm 2013 trường Đại học Tài chính – Marketing