Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - hướng đi tích cực để phát triển thị trường nông thôn

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - hướng đi tích cực để phát triển thị trường nông thôn

Tác giả: Sưu tầm
Thể Loại: Luận văn - Đề tài
Mua : Sách giảm giá(10-40%)
Download - Tải sách Mua sách khuyến mãi

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - hướng đi tích cực để phát triển thị trường nông thôn


Nước ta căn bản là một nước nông nghiệp, vì vậy nông dân, nông nghiệp và nông thôn luôn là lực lượng và cơ sở vật chất quan trọng tạo nên sự hưng thịnh của dân tộc. Với quan điểm như vậy, trong đường lối đổi mới của Đảng, nghị quyết Hội nghị TW6 (lần 1) khoá 8 đã đưa ra chủ trương: “phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hợp tác hoá với các giải pháp nhằm phát triển mạnh các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn, giải quyết vấn đề thị trường tiêu thụ nông sản, phải phát triển mạnh và đổi mới các hình thức kinh tế hợp tác".

Sách cùng chủ đề

Tiểu luận tìm hiểu quản lý băng thông mạng bằng PRTG

Tiểu luận "Tìm hiểu giao thức SNMP và giám sát quản trị mạng với PRTG" nghiên cứu 1 cách tổng quan về giao thức SNMP, đồng thời ứng dụng PRTG vào ...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức chính quyền cấp xã là người dân tộc thiểu số

Báo Cáo thực tập tốt nghiệp. Đề tài: "Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức chính quyền cấp xã là người dân tộc thiểu số ...

Đề Tài Các bước tuyển chọn nhân viên

Tiểu luận chuyên ngành quản trị nhân lực

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam

Bài viết về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực việt nam. dành cho những bạn học chuyên ngành quản trị nhân lực.

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức ở huyện Vị Xuyên- tỉnh Hà Giang

Để thực hiện những mục đích trên, đề tài có những nhiệm vụ sau: Phân tích cơ sở lý luận về tuyển dụng đối với công chức trong cơ quan nhà nước dựa ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc học Tiếng Anh

Thành phố Hồ Chí Minh luôn được biết đến là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ của cả nước; là hạt nhân của vùng kinh tế trọng ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến điểm trung bình học kì của Sinh Viên

Trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa, các doanh nghiệp trong và ngoài nước có thêm điều kiện mở rộng và phát triển kinh doanh. Điều đó đòi hỏi mộ ...

Quản lí thời gian và kết quả học

Trong cuộc sống hàng ngày luôn nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp mà con người khó có thể nhận thức một cách toàn diện. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh ...

Rửa tiền và chống rửa tiền

Rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp của các nước trên thế giới và Việt Nam

Tình yêu sinh viên - Thực trạng và giải pháp

Tình yêu sinh viên - thực trạng và giải pháp