Đề thi và đáp án: Cơ học đất

Đề thi và đáp án: Cơ học đất

Tác giả: Sưu tầm
Thể Loại: Khoa Học - Kỹ Thuật
Mua : Sách giảm giá(10-40%)
Download - Tải sách Mua sách khuyến mãi

Đề thi và đáp án: Cơ học đất


Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: CƠ HỌC ĐẤT - năm 2014 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 03 câu bài tập.
Sách cùng chủ đề

Đề thi: Thiết kế đường

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng Cầu đường ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: THIẾT KẾ ĐƯỜNG (Khóa 2010-2012) của Trường Đại học Đông Á. Đề ...

Giáo trình cơ học lý thuyết (Tóm tắt lý thuyết và bài tập mẫu)

Giáo trình cơ học lý thuyết (Tóm tắt lý thuyết và bài tập mẫu), gồm 3 phần cơ bản động học, động lực học, cơ học giải tích. Cuối sách là các đề thi m ...

Bài giảng môn Kinh Te Xay Dung

Bài giảng môn Kinh Tế Xây Dựng, bao gồm các nội dung:  Tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong xây dựng và đánh giá ...

Bộ bài giảng Trắc địa đại cương

Trắc địa đại cương nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về: các dụng cụ và các phép đo đạc cơ bản, hệ thống lưới khống chế trắc địa, thà ...

Tính mỹ thuật của kiến trúc hà nội : cảm quan không gian dưới con mắt của các họa sĩ thủ đô

tính mỹ thuật của kiến trúc hà nội : cảm quan không gian dưới con mắt của các họa sĩ thủ đô khái quát cảnh quan của thủ đô qua nhiều thời kỳ.

Đào tạo Môi giới Bất động sản

Cung cấp kiến thức về nguyên tắc, điều kiện, những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động môi giới bất động sản; qui trình và kỹ năng môi giới bất động sản

Đề thi và đáp án: Cấp thoát nước

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kiến trúc - Xây dựng ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN CẤP THOÁT NƯỚC - năm 2014 của Trường Đại ...

Giáo trình quy hoạch đô thị

QHĐT còn gọi là quy hoạch không gian đô thị là nghiên cứu có hệ thống những phương pháp để bố trí hợp lý các thành phần của đô thị, phù hợp với những ...

Điều khiển chạy tàu trên đường sắt

Điều khiển chạy tàu trên đường sắt

Bê tông cường độ cao và chất lượng cao

Trong những năm gần đây, bê tông cường độ cao và chất lượng cao ngày càng được sử dụng nhiều trong các công trình thủy điện, cầu đường, và các công t ...