Download Adobe InDesign CS6 - Có Key

Download Adobe InDesign CS6 - Có Key

Tác giả: Download phần mềm
Thể Loại: Phần mềm
Mua : Sách giảm giá(10-40%)
Download - Tải sách Mua sách khuyến mãi

Download Adobe InDesign CS6 - Có Key


Download Adobe InDesign CS6 - Có Key

Adobe InDesign CS6 tạo nên những trang văn bản tuyệt đẹp cho máy in, tablet và các loại màn hình khác.

Ứng dụng sử dụng công cụ Adaptive Design Tools để tạo nên các layout có chủ ý với giao diện đẹp, thích hợp trên nhiều kích thước trang, hướng và thiết bị trong khi duy trì chất lượng hình ảnh cao.

Adobe InDesign CS6 thường được sử dụng để tạo ra 1 quyển sách, hay 1 cuốn catalogue nặng về bố cục, dàn trang, sắp xếp chữ..

Sách cùng chủ đề