[Ebook] Bắt Đầu Với Giao Dịch Bitcoin

[Ebook] Bắt Đầu Với Giao Dịch Bitcoin

Tác giả: Sưu tầm
Thể Loại: Kinh Tế - Quản Lý
Mua : Sách giảm giá(10-40%)
Download - Tải sách Mua sách khuyến mãi

[Ebook] Bắt Đầu Với Giao Dịch Bitcoin


Kiến thức cơ bản về Bitcoin .........
1.1 Bitcoin là gì? ...............
1.2 Bitcoin hoạt động như thế nào? ........................................
1.3 Sở hữu Bitcoin ...........
1.4 Sử dụng Bitcoin ........
1.5 Những cột mốc quan trọng trong lịch sử Bitcoin ..........
1.6 Bitcoin và các đồng tiền chính thống ...............................
1.7 Điểm mạnh và điểm yếu của Bitcoin ..............................
Nền kinh tế Bitcoin .........
2.1 Bitcoin đã tạo nền tảng như thế nào? .............................
2.1 Điều gì tác động đến giá Bitcoin? .....................................
2.2 Cung và cầu Bitcoin 
Tương lai của Bitcoin ....
3.1 Top 5 dự đoán về tương lai của Bitcoin ........................
Giao dịch Bitcoin ...........
4.1 Hiểu các biến động của Bitcoin .........................................
4.2 Các chiến lược giao dịch và quản trị rủi ro .....................
Làm thế nào để giao dịch Bitcoin cùng Tickmill .................
Vì sao nên giao dịch Bitcoin tại Tickmill ................................
Vì sao khách hang chọn chúng tôi? ........................................
Thuật ngữ .........................

Sách cùng chủ đề

LẠM PHÁT VÀ LẠM PHÁT KỲ VỌNG - ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM NĂM 2016 LẠM PHÁT VÀ LẠM PHÁT KỲ VỌNG ...

Cơ Sở Pháp Lý Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Trong Pháp Luật Cạnh Tranh - Kinh Nghiệm Thế Giới Và Thực Tiễn Áp Dụng Cho Việt Nam

Cơ Sở Pháp Lý Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Trong Pháp Luật Cạnh Tranh - Kinh Nghiệm Thế Giới Và Thực Tiễn Áp Dụng Cho Việt Nam Bài Nghiên cứu khoa học ...

Hy vọng táo bạo

Cuốn sách là lời tự truyện của Tổng thống Mỹ B. Obama từ những năm tháng còn đi học đến khi làm Tổng thống và nó cũng nói lên những suy nghĩ trăn trở ...

Bài tiểu luận: Thất nghiệp và giải quyết thất nghiệp

Hiện nay, ở Việt Nam, việc sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường nhưng không tìm được việc làm là vấn đề cần được giải quyết. Tiểu luận này sẽ trình ...

Tiểu luận môn dịch vụ công (TL1)

Đề tài: “Thực trạng về vấn đề hoạt động xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

TIỂU LUẬN MÔN DỊCH VỤ CÔNG (TL 2)

Đề tài: “Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường”.

TIỂU LUẬN MÔN DỊCH VỤ CÔNG (TL3)

Đề tài: “Thực trạng cung ứng dịch vụ giáo dục tại Singapore”.

TIỂU LUẬN MÔN DỊCH VỤ CÔNG (TL4)

Đề tài: “Cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam”.

Tiểu luận môn Dịch vụ công (TL6)

Đề tài: “Cung ứng dịch vụ văn hóa ở Việt Nam”.

Tiểu luận môn dịch vụ công (TL5)

Đề tài: “Dịch vụ công trên địa bàn Vĩnh Phúc”.