Hiện Tượng Krishnamurti

Hiện Tượng Krishnamurti

Tác giả: Trúc Thiên
Thể Loại: Triết Học
Mua : Sách giảm giá(10-40%)
Download - Tải sách Mua sách khuyến mãi

Hiện Tượng Krishnamurti


Cơ duyên ấy là cơn sa đọa tinh thần hiện đại kéo lê thê qua thế kỷ như một bịnh hủi. Căn bịnh không biết nhiễm phải từ thế hệ nào trước, nhưng khi nhận ra được thì biến chứng đã quá trầm trọng, cuộc sống và con người hầu như chìm giữa một tuyệt vọng mông mênh. Người ta lo âu, người ta tự hỏi, người ta xét lại ; trong khi ấy lịch sử cứ vun vút quay theo đà chuyên nghiệp, nghiền nát trên những con người mất hết tính cách người. Thật vậy, chưa lúc nào con người thác loạn hơn : cứ hỏi các nhà thương điên thì biết. Chưa lúc nào con người chán sống hơn : cứ xem bảng thống kê số người tự tử thì biết. Chưa lúc nào con người mâu thuẫn với con người và với chính mình hơn. Chưa lúc nào con người nguyền rủa chính mình hơn. Bao nhiêu giải pháp đã được đưa ra - kể cả cách mạng, chiến tranh - nhằm mục đích lập lại một xã hội hợp lý hơn, một chế độ phải chăng hơn, một cuộc sống biết điều hơn. "Cuộc sống biết điều hơn", nghĩa là duy lý hơn, công thức hơn, ngang bằng sổ thẳng hơn, phải chăng đó là mầm loạn ? Bằng tất cả kinh nghiệm của bản thân, người ta nghĩ rằng con người không thể dang dở là con người của lý trí, triết học, khoa học, mà phải là con người tuyệt đối là người với tất cả tánh cách người. Người ta ngờ rằng ngoài lý trí - mà văn minh hiện tại độc tôn như một thần tượng - có một quan năng nào khác, đại đồng hơn, có thể đem lại ánh sáng và an vui cho toàn thể loài người. Trong linh cảm mơ hồ ấy, đó đây nhiều hồi chuông báo động được gióng lên, mở màn cho nhiều tư trào "nổi loạn" tưng bừng và âm ỉ bốc cháy.
Sách cùng chủ đề

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (7)

Đề tài: “Vận dụng quan điểm trong triết học Mác-Lênin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam”.

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (8)

Đề tài: “Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông thôn ở nước ta”.

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (9)

Đề tài: “Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội”.

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (10)

Đề tài: “Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Việc nhận thức và vận dụng vào trong hoạt đ ...

TIỂU SỬ MÁC - ĂNG GHEN - LÊ NIN - HỒ CHÍ MINH

TIỂU SỬ MÁC - ĂNG GHEN - LÊ NIN - HỒ CHÍ MINH

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (11)

Đề tài: “Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế mới ở nước ta hiện nay”

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (13)

Đề tài: “Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới ở Việt Nam”.

Tiểu luận triết học Mác - Lênin (12)

Đề tài: “Hôn nhân trên góc nhìn triết học”

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (17)

Đề tài: “Vận dụng mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất để phát triển nền kinh tế tri thức”.

Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN (18)

Đề tài: “Vai trò của khoa học và kỹ thuật trong sự phát triển lực lượng sản xuất”.