LẠM PHÁT VÀ LẠM PHÁT KỲ VỌNG - ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

LẠM PHÁT VÀ LẠM PHÁT KỲ VỌNG - ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Tác giả: ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
Thể Loại: Kinh Tế - Quản Lý
Mua : Sách giảm giá(10-40%)
Download - Tải sách Mua sách khuyến mãi

LẠM PHÁT VÀ LẠM PHÁT KỲ VỌNG - ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM NĂM 2016

LẠM PHÁT VÀ LẠM PHÁT KỲ VỌNG

chương 1:

trình bày tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2011-2016 và triển vọng trong năm 2017. Kết quả phân tích cho thấy kinh tế Việt Nam đã có những điểm khởi sắc ở năm 2015, nhưng có biểu hiện chậm lại ở năm 2016, triển vọng năm 2017 tốc độ tăng trưởng kinh Việt Nam theo các dự báo có thể đạt từ 6,2% đến 6,7%. Nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố tác động vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian qua. Kết quả chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc vào yếu tố vốn, dù năng suất lao động được cải thiện, nhưng còn thấp so với các nước trong khu vực, các yếu tố vĩ mô chưa thật ổn định, nợ công cao. Vị thế của kinh tế Việt Nam trong các nước AEC đứng thứ 6 về quy mô GDP và thứ 4 về tốc độ tăng trưởng. Trên cơ sở các phân tích tình hình kinh tế Việt Nam với bối cảnh quốc tế, bài nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm nắm lấy cơ hội, vượt qua thách thức để Việt Nam có thể hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế trong năm 2017 và các năm tiếp theo. 

.....

Sách cùng chủ đề

LẠM PHÁT VÀ LẠM PHÁT KỲ VỌNG - ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM NĂM 2016 LẠM PHÁT VÀ LẠM PHÁT KỲ VỌNG ...

Cơ Sở Pháp Lý Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Trong Pháp Luật Cạnh Tranh - Kinh Nghiệm Thế Giới Và Thực Tiễn Áp Dụng Cho Việt Nam

Cơ Sở Pháp Lý Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Trong Pháp Luật Cạnh Tranh - Kinh Nghiệm Thế Giới Và Thực Tiễn Áp Dụng Cho Việt Nam Bài Nghiên cứu khoa học ...

Hy vọng táo bạo

Cuốn sách là lời tự truyện của Tổng thống Mỹ B. Obama từ những năm tháng còn đi học đến khi làm Tổng thống và nó cũng nói lên những suy nghĩ trăn trở ...

Bài tiểu luận: Thất nghiệp và giải quyết thất nghiệp

Hiện nay, ở Việt Nam, việc sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường nhưng không tìm được việc làm là vấn đề cần được giải quyết. Tiểu luận này sẽ trình ...

Tiểu luận môn dịch vụ công (TL1)

Đề tài: “Thực trạng về vấn đề hoạt động xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

TIỂU LUẬN MÔN DỊCH VỤ CÔNG (TL 2)

Đề tài: “Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường”.

TIỂU LUẬN MÔN DỊCH VỤ CÔNG (TL3)

Đề tài: “Thực trạng cung ứng dịch vụ giáo dục tại Singapore”.

TIỂU LUẬN MÔN DỊCH VỤ CÔNG (TL4)

Đề tài: “Cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam”.

Tiểu luận môn Dịch vụ công (TL6)

Đề tài: “Cung ứng dịch vụ văn hóa ở Việt Nam”.

Tiểu luận môn dịch vụ công (TL5)

Đề tài: “Dịch vụ công trên địa bàn Vĩnh Phúc”.