Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Techcombank chi nhánh Đông Đô

Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Techcombank chi nhánh Đông Đô

Tác giả: Sưu tầm
Thể Loại: Luận văn - Đề tài
Mua : Sách giảm giá(10-40%)
Download - Tải sách Mua sách khuyến mãi

Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Techcombank chi nhánh Đông ĐôCHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 
1.1.1. Khái niệm về cho vay tiêu dùng.
1.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng.
1.1.3. Phân loại cho vay tiêu dùng 
1.1.3.1. Căn cứ vào mục đích vay
1.1.3.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả.
1.1.3.3. Căn cứ vào phương thức cho vay giữa ngân hàng và khách hàng vay vốn. 
1.1.4. Vai trò của cho vay tiêu dùng 
1.1.4.1 Đối với Ngân hàng thương mại 
1.1.4.2 Đối với người tiêu dùng.
1.1.4.3 Đối với nền kinh tế -xã hội 
1.2 Nội dung cơ bản của mở rộng tín dụng tiêu dùng 
1.2.1 Quan niệm về mở rộng tín dụng tiêu dùng.
1.2.2 Sự cần thiết của việc mở rộng tín dụng tiêu dùng.
1.2.3 Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng tín dụng tiêu dùng
1.2.3.1 Chỉ tiêu phản ánh doanh số tín dụng tiêu dùng: 
1.2.3.2 Chỉ tiêu phản ánh dư nợ TDTD 
1.2.3.3 Chỉ tiêu phản ánh số lượng và số lượt khách hàng 
1.2.3.4 Chỉ tiêu phản ánh sự mở rộng loại hình TDTD 
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng tiêu dùng
1.2.4.1 Những nhân tố vĩ mô 
1.2.4.2 Những nhân tố vi mô
KẾT LUẬN CHƯƠNG I

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ
2.1 Khái quát về Ngân hàng Cổ phần Thương mại Kỹ thương chi nhánh Đông Đô 
2.1.1 Quá trình hình thành phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt nam ( Techcombank ) 
2.1.2 Qúa trình hình thành phát triển của Techcombank- Đông Đô
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Techcombank- Đông Đô
2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Techcombank- Đông Đô 
2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 
2.1.4.Tình hình sản xuất kinh doanh 
2.1.4.1 Tình hình huy động vốn. 
2.1.4.2 Hoạt động sử dụng vốn.
2.2 Cho vay tiêu dùng tại Techcombank- Đông Đô
2.2.1 Thực trạng mở rộng tín dụng tiêu dùng tại chi nhánh 
2.2.1.1 Tình hình tăng trưởng cho vay tiêu dùng .
2.2.1.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Techcombank Đông Đô.
2.2.1.3 Quy mô và cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm tại Techcombank - Đông Đô
2.2.1.4 Xét về dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm 
2.2.1.5 Chất lượng cho vay tiêu dùng
2.2.1.6 Về tình hình nợ xấu
2.2.2 Doanh thu và chi phí từ hoạt động cho vay tiêu dùng
2.3 Đánh giá chung về mở rộng tiêu dùng của Techcombank- Đông Đô trong thời gian qua. 
2.3.1 Những kết quả đạt được.
2.3.2 Một số hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG II

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG TECHCOMBANK CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ 
3.1 Định hướng phát triển tín dụng tiêu dùng tại Techcombank- Đông Đô trong thời gian tới
3.2 Giải pháp nhằm mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Đông Đô. 
3.2.1 Xây dựng và hoàn thiện danh mục sản phẩm
3.2.2 Đa dạng hóa phương thức TDTD 
3.2.3 Hoàn thiện quy trình cho vay 
3.2.4 Gắn mở rộng TDTD đi đôi với việc nâng cao chất lượng TDTD
3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng 
3.2.6 Tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bị nhằm hiện đại hóa công nghệ ngân hàng. 
3.2.7 Nâng cao trình độ, phong cách phục vụ của các cán bộ nhân viên ngân hàng 
3.3 Một số kiến nghị 
3.3.1 Kiến nghị về phía các cơ quan quản lý vĩ mô
KẾT LUẬN CHƯƠNG III 
KẾT LUẬN

 

Sách cùng chủ đề

Tiểu luận tìm hiểu quản lý băng thông mạng bằng PRTG

Tiểu luận "Tìm hiểu giao thức SNMP và giám sát quản trị mạng với PRTG" nghiên cứu 1 cách tổng quan về giao thức SNMP, đồng thời ứng dụng PRTG vào ...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức chính quyền cấp xã là người dân tộc thiểu số

Báo Cáo thực tập tốt nghiệp. Đề tài: "Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức chính quyền cấp xã là người dân tộc thiểu số ...

Đề Tài Các bước tuyển chọn nhân viên

Tiểu luận chuyên ngành quản trị nhân lực

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam

Bài viết về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực việt nam. dành cho những bạn học chuyên ngành quản trị nhân lực.

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức ở huyện Vị Xuyên- tỉnh Hà Giang

Để thực hiện những mục đích trên, đề tài có những nhiệm vụ sau: Phân tích cơ sở lý luận về tuyển dụng đối với công chức trong cơ quan nhà nước dựa ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc học Tiếng Anh

Thành phố Hồ Chí Minh luôn được biết đến là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ của cả nước; là hạt nhân của vùng kinh tế trọng ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến điểm trung bình học kì của Sinh Viên

Trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa, các doanh nghiệp trong và ngoài nước có thêm điều kiện mở rộng và phát triển kinh doanh. Điều đó đòi hỏi mộ ...

Quản lí thời gian và kết quả học

Trong cuộc sống hàng ngày luôn nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp mà con người khó có thể nhận thức một cách toàn diện. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh ...

Rửa tiền và chống rửa tiền

Rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp của các nước trên thế giới và Việt Nam

Tình yêu sinh viên - Thực trạng và giải pháp

Tình yêu sinh viên - thực trạng và giải pháp