[Sách hay] Xây Dựng Thương Hiệu Theo Phong Cách Trump

[Sách hay] Xây Dựng Thương Hiệu Theo Phong Cách Trump

Tác giả: Don Sexton
Thể Loại: Kinh Tế - Quản Lý
Mua : Sách giảm giá(10-40%)
Download - Tải sách Mua sách khuyến mãi

[Sách hay] Xây Dựng Thương Hiệu Theo Phong Cách Trump


LỜI TỰA


Donald Trump đƣợc biết đến nhƣ một huyền thoại trên thị trƣờng Bất động sản Mỹ và
toàn thế giới. Những câu chuyện về ông và thành công của ông xuất hiện trên tất cả
các phƣơng tiện truyền thông đại chúng. Cái tên Donald Trump là một thƣơng hiệu và
bất kỳ ai đƣợc gắn tên của mình với tên ông thì đều cảm thấy vô cùng tự hào. Tôi rút
ra điều này khi thử làm một cuộc nghiên cứu nhỏ. Tôi đã tìm và truy cập vào website
của các nhân vật đƣợc nhắc đến trong cuốn Trump: 100 lời khuyên đầu tƣ bất động
sản khôn ngoan nhất và tôi thấy hầu nhƣ tất cả họ đều tự hào nêu trong website của
họ về việc họ đã đƣợc lựa chọn và xuất hiện trong cuốn sách của Trump.
Trump là hình ảnh tƣợng trƣng cho chất lƣợng cao nhất, bất kể đó là việc gì.
Thƣơng hiệu Trump gắn với “sự thoải mái, phong cách và phù hợp”. Tôi rất tâm
huyết với quan điểm của Trump về xây dựng thƣơng hiệu: “Trở thành một
thƣơng hiệu nổi tiếng và đƣợc tôn trọng là kết quả cuối cùng của chiến lƣợc, sự
kiên định và tầm nhìn rõ ràng”. Trong quá trình xây dựng thƣơng hiệu Trump,
ông luôn quan tâm đến trách nhiệm, một sự chuyên nghiệp và lòng trung thành
với ngƣời tiêu dùng, khách hàng, sinh viên, độc giả, khán thính giả,...


Cuốn sách Xây dựng thƣơng hiệu theo phong cách Trump của Don Sexton, Giáo
sƣ chuyên ngành kinh doanh với 40 năm giảng dạy tại Đại học Columbia đồng
thời là Chủ tịch của Arrow Group, Ltd quả thực là một cuốn sách mà bạn không
thể bỏ qua khi muốn tìm hiểu và nghiên cứu về việc xây dựng thƣơng hiệu.


Các chƣơng của cuốn sách có cấu trúc rõ ràng giúp bạn đọc dễ dàng hình dung về các
cách thức xây dựng và quản lý một thƣơng hiệu. Những ví dụ về thành công và thất bại
của các thƣơng hiệu lớn sẽ cho bạn cái nhìn toàn cảnh và rút ra đƣợc những kinh nghiệm
bổ ích khi áp dụng vào trƣờng hợp cụ thể của mình. Phong cách xây dựng thƣơng hiệu
của Trump cũng đƣợc minh họa trong từng chƣơng nhằm làm sáng tỏ cách xây dựng
thƣơng hiệu Trump và điều gì giúp cho thƣơng hiệu đó thành công đến vậy.
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp kinh
doanh trong ngành bất động sản, thực phẩm và đồ uống, kinh doanh đồ nội thất,
các doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ và các cá nhân đều có thể tìm thấy
phần tâm đắc của mình ở các chƣơng, qua các ví dụ cụ thể trong cuốn sách.

 

 

Sách cùng chủ đề

LẠM PHÁT VÀ LẠM PHÁT KỲ VỌNG - ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM NĂM 2016 LẠM PHÁT VÀ LẠM PHÁT KỲ VỌNG ...

Cơ Sở Pháp Lý Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Trong Pháp Luật Cạnh Tranh - Kinh Nghiệm Thế Giới Và Thực Tiễn Áp Dụng Cho Việt Nam

Cơ Sở Pháp Lý Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Trong Pháp Luật Cạnh Tranh - Kinh Nghiệm Thế Giới Và Thực Tiễn Áp Dụng Cho Việt Nam Bài Nghiên cứu khoa học ...

Hy vọng táo bạo

Cuốn sách là lời tự truyện của Tổng thống Mỹ B. Obama từ những năm tháng còn đi học đến khi làm Tổng thống và nó cũng nói lên những suy nghĩ trăn trở ...

Bài tiểu luận: Thất nghiệp và giải quyết thất nghiệp

Hiện nay, ở Việt Nam, việc sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường nhưng không tìm được việc làm là vấn đề cần được giải quyết. Tiểu luận này sẽ trình ...

Tiểu luận môn dịch vụ công (TL1)

Đề tài: “Thực trạng về vấn đề hoạt động xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

TIỂU LUẬN MÔN DỊCH VỤ CÔNG (TL 2)

Đề tài: “Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường”.

TIỂU LUẬN MÔN DỊCH VỤ CÔNG (TL3)

Đề tài: “Thực trạng cung ứng dịch vụ giáo dục tại Singapore”.

TIỂU LUẬN MÔN DỊCH VỤ CÔNG (TL4)

Đề tài: “Cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam”.

Tiểu luận môn Dịch vụ công (TL6)

Đề tài: “Cung ứng dịch vụ văn hóa ở Việt Nam”.

Tiểu luận môn dịch vụ công (TL5)

Đề tài: “Dịch vụ công trên địa bàn Vĩnh Phúc”.