TÀI LIỆU ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MÔN TIẾNG ANH - 2 PHẦN

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MÔN TIẾNG ANH - 2 PHẦN

Tác giả: Sưu tầm
Thể Loại: Tài Liệu Ôn Thi
Mua : Sách giảm giá(10-40%)
Download - Tải sách Mua sách khuyến mãi

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MÔN TIẾNG ANH - 2 PHẦN


Nhằm nâng cao chất lượng công tác ôn tập cho học sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo, Sở GDĐT đã tổ chức hội thảo xây dựng chương trình và tài liệu ôn tập dành cho giáo viên và học sinh lớp 12. Để đảm bảo hiệu quả công tác ôn tập, cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh cần lưu ý một số nội dung sau:

 

KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 12

 

TT

Nội dung

Số tiết

Trang

1

Tenses

6

4

2

Subject-verb agreement

3

20

3

Comparison

3

36

4

Passive voice

3

47

5

Cleft sentences

2

58

6

Modal verbs

2

68

7

Infinitives and gerunds

3

77

8

Conjunctions

3

87

9

Transitives and Intransitives

1

93

10

Conditional sentences

3

96

11

Relative clauses

3

104

12

Inversion

2

126

13

Adverbial clauses

3

137

14

Reported speech

3

147

15

Prepositions and articles

3

155

16

Collocations

3

179

17

Tag questions

1

183

18

Phrasal verbs

3

188

19

Pronunciation: Vowels, consnants and stress

6

195

20

Synonyms and Antonyms

3

207

21

Vocabulary and structures related to Education

2

212

22

Vocabulary and structures related to Environment

2

216

23

Vocabulary and structures related to Jobs, hobbies

2

221

24

Vocabulary and structures related to You and me

2

226

25

Vocabulary and structures related to Sports

2

231

26

Vocabulary and structures related to Recreation

2

236

27

Vocabulary and structures related to the topic Community

2

247

28

Vocabulary and structures related to People and Places

2

254

29

Cloze tests

8

261

30

Reading comprehension

20

278

31

Practice tests

2

 

Tổng

105

 

Sách cùng chủ đề

Đề thi - ôn tập Phần III Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa học

A - Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án. Câu 1. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì? a. Là một hệ thống những quan niệm phản ánh những nhu cầu, những ước mơ ...

1000 câu hỏi trắc nghiệm và có trả lời MAC LENIN

1000 câu hỏi trắc nghiệm và có trả lời MAC LENIN Câu 1: Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy tâm? Đáp án: - Duy tâm khách quan - Duy tâm chủ quan C ...

Đề thi và ôn tập Phần II kinh tế chính trị Mác - lênin

A- Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào? a. 1610 b. 1612 c. 1615 d. 1618 Câu 2. Ai l ...

Đề thi công chức

Đề thi công chức có lời giải

ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM

Đây là đáp án đề thi môn cơ sở văn hóa năm 2013. tài liệu này rất hữu ích cho các bạn tham khảo để ôn tập môn này một cách hiệu quả nhất. nội dung bộ ...

Bài tập thực hành văn bản tiếng việt

Đây là một bài luận mẫu về đè tài Hiện đại hóa công tác tổ chức hoạt động các phòng tư liệu thuộc trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn- Đại Học ...

Ngân hàng câu hỏi triết học

Bộ ngân hàng triết học kèm đáp án sẽ rất hữu ích cho các bạn cần ôn tập triết học trắc nghiệm.

Đề cương ôn tập môn chính trị trung cấp

Bộ đề cương ôn tập môn chính trị Trung cấp

Đề thi kết thúc môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2013 trường Đại học tài chính – Marketing

Đề thi kết thúc môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2013. Trường Đại học tài chính – Marketing

Đề thi kết thúc học phần môn Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – LêNin năm 2013 trường Đại học Tài chính – Marketing

Đề thi kết thúc học phần môn Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin. Năm 2013 trường Đại học Tài chính – Marketing