Tài liệu về TOÁN KINH TẾ - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Tài liệu về TOÁN KINH TẾ - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Tác giả: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Thể Loại: Kinh Tế - Quản Lý
Mua : Sách giảm giá(10-40%)
Download - Tải sách Mua sách khuyến mãi

Tài liệu về TOÁN KINH TẾ - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGNội dung tập sách được cấu trúc gồm 7 chương:


Chương 1. Các kiến thức mở đầu về phương pháp tối ưu
Chương 2. Mô hình tối ưu tuyến tính
Chương 3. Một số mô hình tối ưu tuyến tính khác
Chương 4. Các bài toán tối ưu trên mạng.
Chương 5. Phương pháp mô hình hoá và mô hình toán kinh tế.
Chương 6. Lý thuyết Phục vụ đám đông
Chương 7. Lý thuyết quản lý dự trữ.


Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có khả năng tự học, tự nghiên cứu, các tác giả
không đi sâu vào các vấn đề lý luận và kỹ thuật toán học phức tạp, mà chỉ tập trung trình bày, giới
thiệu những kiến thức cơ bản chủ yếu thiết thực và cập nhật, làm cơ sở cho việc học tập nghiên
cứu phân tích kinh tế nói chung và học tập các môn chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Ở cuối
mỗi chương, sau phần khái quát và tóm tắt các vấn đề cơ bản, chủ yếu của lý thuyết, các tác giả
đưa ra các bài tập mẫu và phân tích cách giải để người học có thể tự giải được những bài toán liên
quan đến lý luận đã học. Phần bài tập cuối mỗi chương cũng sẽ giúp người học tự nghiên cứu, vận
dụng các lý luận đã học vào phân tích, lý giải các nội dung thực tiễn liên quan.
Mặc dù các tác giả đã đầu tư nghiên cứu chọn lọc biên soạn nghiêm túc để đáp ứng yêu cầu
giảng dạy và học tập của môn học, nhưng chắc tập sách sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất
định. Các tác giả rất mong nhận được sự góp ý của bạn bè đồng nghiệp, bạn đọc và các bạn sinh
viên để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.

Sách cùng chủ đề

LẠM PHÁT VÀ LẠM PHÁT KỲ VỌNG - ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM NĂM 2016 LẠM PHÁT VÀ LẠM PHÁT KỲ VỌNG ...

Cơ Sở Pháp Lý Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Trong Pháp Luật Cạnh Tranh - Kinh Nghiệm Thế Giới Và Thực Tiễn Áp Dụng Cho Việt Nam

Cơ Sở Pháp Lý Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế Trong Pháp Luật Cạnh Tranh - Kinh Nghiệm Thế Giới Và Thực Tiễn Áp Dụng Cho Việt Nam Bài Nghiên cứu khoa học ...

Hy vọng táo bạo

Cuốn sách là lời tự truyện của Tổng thống Mỹ B. Obama từ những năm tháng còn đi học đến khi làm Tổng thống và nó cũng nói lên những suy nghĩ trăn trở ...

Bài tiểu luận: Thất nghiệp và giải quyết thất nghiệp

Hiện nay, ở Việt Nam, việc sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường nhưng không tìm được việc làm là vấn đề cần được giải quyết. Tiểu luận này sẽ trình ...

Tiểu luận môn dịch vụ công (TL1)

Đề tài: “Thực trạng về vấn đề hoạt động xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

TIỂU LUẬN MÔN DỊCH VỤ CÔNG (TL 2)

Đề tài: “Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường”.

TIỂU LUẬN MÔN DỊCH VỤ CÔNG (TL3)

Đề tài: “Thực trạng cung ứng dịch vụ giáo dục tại Singapore”.

TIỂU LUẬN MÔN DỊCH VỤ CÔNG (TL4)

Đề tài: “Cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam”.

Tiểu luận môn Dịch vụ công (TL6)

Đề tài: “Cung ứng dịch vụ văn hóa ở Việt Nam”.

Tiểu luận môn dịch vụ công (TL5)

Đề tài: “Dịch vụ công trên địa bàn Vĩnh Phúc”.