[Truyện cười ] TÔI KHÔNG NÓI GÌ CẢ

[Truyện cười ] TÔI KHÔNG NÓI GÌ CẢ

Tác giả: Truyện cười
Thể Loại: Truyện cười
Mua : Sách giảm giá(10-40%)
Download - Tải sách Mua sách khuyến mãi

[Truyện cười ] TÔI KHÔNG NÓI GÌ CẢ


TÔI KHÔNG NÓI GÌ CẢ


Ba tù nhân đứng trước một lính canh. Các lính canh nhìn vào tội phạm A, than thở, "Tên anh là gì?"

Tù nhân B vội vàng nói:

- Vâng, tôi tên là Ali.

Cái nhìn tội lỗi với tội phạm B hét lên giận dữ:

- Tôi không hỏi bạn, thích ăn.

Tù nhân C quá sợ hãi để quần quần:

- Nhưng, tôi không nói gì cả.

 

----- ------------------------


I HAVE SAID NOTHING..


Three inmates stand in front of a guard. The guards looked at criminal A, lamenting, "What's your name?"

Prisoner B hurriedly said:

- Yes, my name is Ali.

The guilty look to criminal B shouted angry:

- I do not ask you, love to eat.

Prisoner C is too scared to pant pants:

- But, I did not say anything.

Sách cùng chủ đề