Văn hóa doanh nghiệp của công ty cà phê Trung Nguyên

Văn hóa doanh nghiệp của công ty cà phê Trung Nguyên

Tác giả: Sưu tầm
Thể Loại: Luận văn - Đề tài
Mua : Sách giảm giá(10-40%)
Download - Tải sách Mua sách khuyến mãi

Văn hóa doanh nghiệp của công ty cà phê Trung Nguyên


Văn hóa doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết nhưng cũng không ít khó khăn. Thông qua văn hóa doanh nghiệp, chúng ta có thể thấy được hệ thống những ý nghĩa, giá trị, niềm tin chủ đạo, nhận thức và phương pháp tư duy trong một doanh nghiệp mà chúng được mọi thành viên trong doanh nghiệp đó đồng thuận, đồng thời có ảnh hưởng ở phạm vi rộng đến cách thức hành động của các thành viên khác. Bởi vậy có thể nói, muốn biết được bản sắc văn hóa của doanh nghiệp như thế nào, chúng ta chỉ việc tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp đó ra sao. Đây là lý do mà tác giả thực hiện đề tài: “Văn hóa của Công ty cà phê Trung Nguyên”. Nội dung chính của bài tiểu luận gồm có 2 phần: - PHẦN I: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN. - PHẦN II: VĂN HÓA CỦA CÔNG TY CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN.
Sách cùng chủ đề

Hoàn thiện tổ chức lao động ở công ty Vận Tải Biển Bắc

Kết cấu của luận văn với đề tài "Hoàn thiện tổ chức lao động ở công ty Vận Tải Biển Bắc" gồm có 3 chương: - Chương 1: Vai trò của tổ chức lao động và ...

Đồ án: Tìm hiểu về hệ điều hành Android

hệ điều hành: Là một chương trình chạy trên máy tính; Điều hành, quản lý thiết bị phần cứng ,tài nguyên phần mềm; Là trung gian giữa người dùng và ph ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham ô, lãng phí

Ngay từ năm 1952, Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô, lãng phí quan liêu. Người coi những tệ nạn đó là tội ác, là ...

Rửa tiền và chống rửa tiền

Rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp của các nước trên thế giới và Việt Nam

Luận văn: Xây dựng hệ thống mạng LAN cho trường đại học

Trong công cuộc đổi mới không ngừng của khoa học công nghệ, nhiều lĩnh vực đã và đang phát triển vượt bậc, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin. ...

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rừng cộng đồng ở Việt nam

Việt Nam có 54 dân tộc khác nhau, trong đó khoảng 80% là người Kinh, còn lại khoảng 14% là 53 dân tộc thiểu số. Đa số các dân tộc thiểu số thường sốn ...

Đề tài Đo nhiệt độ và điều chỉnh nhiệt độ

Ngày nay, khoa học kĩ thuật phát triển rất nhanh đặc biệt là điện tử. Gắn liền với sự phát triển của điên tử là sự phát triển của các vi xử lý, vi đi ...

Thiết kế cấp điện tự dùng cho Công Ty Nhiệt Điện Phả Lại

Trong đồ án tốt nghiệp với đề tài Thiết kế cấp điện tự dùng cho Công Ty Nhiệt Điện Phả Lại", sinh viên Đỗ Phương Thảo đã trình bày các nội dung: - Ng ...

Sử dụng mạng nơ ron trong khai phá dữ liệu

Luận văn Sử dụng mạng nơ ron trong khai phá dữ liệu trình bày với cấu trúc 3 chương, với mục đích thể hiện việc khai phá dữ liệu thông qua kỹ thuật m ...

XÁC ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Thông tin kế toán, mô tả vấn đề tài chính doanh nghiệp, là kết quả của hệ thống thông tin kế toán. Nó  được cung cấp cho nhà quản lý các cấp trong do ...